שלום עולם

ניסיון לגבות את הבלוג הישן בישראבלוג ואולי אף לעבור לפלטפורמה חדשה. נראה כיצד זה יתגלגל.

טוב, הוחלט לא לעשות זאת. אולי אתחיל בלוג חדש מתישהו.